Vynechání menstruace

Chybějící menstruace (amenorea) je zcela přirozený jev v dětství, během těhotenství, v průběhu kojení a samozřejmě také v menopauze. U žen, kterým je 18 let a ještě nikdy nemenstruovaly, se jedná se o primární amenoreu. Příčinou je hormonální porucha, resp. porucha endokrinního systému. Sekundární amenorea se označují případy, kdy žena měla pravidelnou menstruaci, ale poté se menstruace nedostavila po dobu delší než 3 měsíce až jeden rok.

Primární amenorea může mít příčiny v selhání vaječníků, poruchách nervového systému nebo v důsledku vrozené vady, kvůli níž se pohlavní orgány nevyvinou správným způsobem. Sekundární amenorea bývá způsobena např. stresem, náhlým úbytkem váhy, fyzickou námahou či nemocí. Příčinou ale může být nádor na vaječnících nebo jejich chirurgické odstranění.

Vynechání menstruace bývá obvykle první známkou těhotenství. Poměrně běžné je také u dívek, které teprve začínají menstruovat. V žádném případě by se ale nemělo podceňovat a je na místě vyhledat gynekologa.

Upozornění: Tyto stránky mají výhradně informační charakter, v žádném případně nenahrazují rady lékařů. V případě jakýchkoliv zdravotních problémů se obraťte na svého lékaře.