Menstruace v těhotenství

V průběhu těhotenství by se menstruace objevit neměla. Ostatně její vynechaní je pro mnoho žen první známkou možného těhotenství.

Přesto se můžeme setkat se ženami, které menstruují i v průběhu těhotenství. Jedná se ale spíše o výjimku. Jedna či dvojí, obvykle slabší, menstruace se v počátku gravidity mohou objevit. V případě, že žena menstruuje během těhotenství, měla by vyhledat lékaře, který by měl zjistit, zda je vše v pořádku a předejít případným komplikacím.

U některých žen dochází ke drobnému krvácení i v pokročilejších stádiích těhotenství (tzv. špinění). To je podle většiny lékařů vcelku normální jev, přesto je na místě o tom svého lékaře (gynekologa) informovat. V některých případech se spíše z preventivních důvodů může přistoupit ke krátkodobé hospitalizaci za účelem vyloučení všech rizik.

Samotná menstruace je závěrečnou fází menstruačního cyklu. Dochází při ní k odplavení nejvrchnější vrstvy děložní sliznice spolu s neoplodněným vajíčkem. V případě, že dojde k oplodnění vajíčka, uchytí se v děložní sliznici a k menstruaci proto nedojde. Při usidlování vajíčka může někdy dojít k menšímu krevnímu výronu, který někdy může být zaměněn za slabou menstruaci. V dalších měsících pak ale v obvyklé periodě k menstruaci již nedojde.

Upozornění: Tyto stránky mají výhradně informační charakter, v žádném případně nenahrazují rady lékařů. V případě jakýchkoliv zdravotních problémů se obraťte na svého lékaře.